Monthly Archives: February 2015

Hvilken type bokelsker er du?

"101. De beste barne- og ungdomsbøkene 2005-2015"

Anna Fiske er ferdig med forsida: “101. De beste barne- og ungdomsbøkene 2005-2015”. Boka skal være i salg fra midten av oktober.

Et forsøk på å kategorisere bøker etter ulike måter å elske dem på.

“11 måter å elske en bok” het foredraget jeg holdt under den nordiske barnebokkonferansen i Stavanger 3. februar. Foredraget kan du se her. (Takk for opptaket til til Kulturhuset Sølvberget!) Der lanserte jeg mitt eksperimentelle forslag til kapittelinndeling for 101-boka. Faller du for bøker som gir smittende sjøltillit, nye leksikalske innsikter eller de som stimulerer fantasien? Forhåpentlig gir det noen nye tanker om både bøker og ulike typer lesere. Ulempen er at kategoriene ikke utelukker hverandre. Faktisk ser det ut til å være sånn at jo bedre en bok er, jo flere kategorier kan den passe i. Powerpointen med en kjapp oversikt over de 11 kategoriene finner du under. I den har jeg også forsøkt å plassere de 40 første utvalgte titlene. Kom gjerne med innspill til bøker du mener er feilplassert, eller kapitler du synes mangler!

11 måter å elske en bok av Guri Fjeldberg

Advertisements