Monthly Archives: April 2015

11 måter å elske en bok på

 (Publisert i BT 20.mars 2015)

Du kan ikke elske ting, bare mennesker og dyr, mente antikkens filosofer. Like fullt er vi mange som hevder å elske bøker.

Kan man elske noe som ikke elsker deg tilbake? Nei, mente de greske filosofene. Jeg vil si ja. Nettopp fordi bøker kan gi noe tilbake, noe du virkelig kjenner at du trenger, er det mulig å knytte bånd til dem. I forsøket på å finne ut hva det vil si å elske en bok, har jeg konsultert både kjærlighetsfilosofien og bokelskerne selv – ikke minst de mindreårige. Kan det bli lettere å forene rett bok med rett leser ved å gruppere bøkene etter ulike måter de innbyr til å bli elsket på? Kan kjærlighetskategoriene vise oss hvilke typer bokelskere vi er?

1. Mestringsfølelse

Noen bøker motiverer til handling og skaper mestringsfølelse. Det kan være bøker med konkrete instruksjoner av typen «slik gjøres det». Eller det kan være bøker som mer umerkelig inspirerer til å prøve selv. Lykkeforskerne har vist at mestringsfølelse er en garantert vei til lykke.

2. Leksikalsk innsikt

Viten om verden appellerer til de vitebegjærlige. Mange regner nysgjerrighet blant menneskets grunnfølelser på lik linje med glede og sinne. Faktakunnskap hjelper oss dessuten til å navigere trygt i verden. For nerdene er spesialkunnskap i tillegg en mulighet til mestring, akkurat som aktivitetsbøkene over. Hit sorterer mye sakprosa.

3. Slik føles det

Bøker som inviterer til innlevelse i en nyansert hovedperson, virker tosidig. Hvis du har opplevd noe av det samme som denne karakteren, forteller boken at du ikke er alene. Det kan bli en bok til trøst, en som peker på ulike veier videre. Hvis du derimot aldri har opplevd noe av det samme, gir den forståelse for hvordan andre har det. Noen bøker har en unik evne til å utvikle lesernes empati.

4. Kampen for rettferdighet

Ønsket om en rettferdig verden er særlig sterkt hos barn. Noen bøker lar oss kjenne på avmakt for å mane til kamp for rettferdighet. Andre oppfyller ønskedrømmen om at verden er god ved å la rettferdigheten seire. Hit hører både politisk litteratur og spenningsbøker der de gode overvinner de onde.

5. Etter denne boken ble livet aldri helt det samme …

Hva ville jeg gjort dersom jeg opplevde hovedpersonenes dilemma? Noen bøker konfronterer oss så sterkt at de setter både selvoppfatning og verdensbilde på spill. Det er ikke alle forunt å ha en så sterk leseopplevelse at man etterpå har følelsen av at livet aldri mer vil bli helt det samme. Det kan være boken som fikk deg til å forstå at du er homofil, eller den som lot deg gjennomskue manipuleringen i dine omgivelser.

6. Bøker til begjær

Ifølge Platons kjærlighetsstige, starter veien til den fullkomne kjærligheten i kroppslig begjær. I voksenlitteraturen skapes nytelse gjerne i erotisk litteratur. I barnebøkene vekkes nytelsen oftere med mat, som i «Charlie og sjokoladefabrikken». Begjær tilfredsstilles også av biografier om kjente idoler, vampyrromanser og bøker som oppfyller ønskedrømmen om berømmelse.

7. Estetisk glede

På toppen av Platons kjærlighetsstige finner vi det guddommelig vakre. Disse bøkene møter vår lengsel etter det fullkomne, Platon mente at de setter oss i kontakt med Gud. Ikke bare skal bøkene være utsøkt sanselige; jeg holder meg til en snever definisjonen av estetikk som krever at de også tilbyr ny erkjennelse og en følelse av å ha opplevd noe uforklarlig.

8. Tilhørighet

Aristoteles opererer med ulike typer vennskapskjærlighet. Vennskap til glede er relasjonen til dine svirebrødre, de vennene du ikke bryr deg om når festen er over. Hit hører seriebøkene du ikke bør lese på nytt som voksen. Men det fins også seriebøker av høyere kvalitet der karakterene vokser fra bok til bok. Vi blir så godt kjent med dem at det kan friste å flytte inn i boken. Da nærmer vi oss Aristoteles’ gjensidige vennskap.

9. Forløsning!

Noen har en favorittscene som de leser på nytt og på nytt. Det er ofte en scene som vekker sterke følelser – like gjerne fryd som gråt. Den forløsende funksjonen i det greske teateret ble kalt katarsis. Den skulle rense oss for innestengt frustrasjon. De forløsende bøkene tilbyr hevn gjennom stedfortreder, en befriende latter eller lar oss gråte ut sorgen. Hit hører både humorbøker og hevnaksjoner.

10. Tenk om …

De utforskende bøkene tester absurde premisser for å gi nye blikk på vilkårene vi lever under. Tenk om sykler kunne snakke. Tenk om et virus drepte 99 prosent av jordens befolkning. Både lekne bildebøker, dystopier og kontrafaktiske romaner kan passe her.

11. Springbrett for fantasien

Bøker som hyller og stimulerer fantasien kan være alt fra nonsenshumor til fabelprosa av tjukkeste sort. De utvikler våre kreative evner og kan bidra til nye oppfinnelser. Samtidig gir de opplevelser vi garantert aldri får være med på i virkeligheten. Bøker som utvider forestillingsevnen gir oss nye dagdrømmer og fantasier. Kategoriene utelukker ikke hverandre. Jo bedre en bok er, jo flere kategorier ser den ut til å passe i. Selv elsker jeg Jon Klassens «Jeg vil ha tilbake hatten min». Det er en forløsende hevnaksjon som gjør seg aller best med en tre-fire-åring på fanget.

Guri Fjeldberg er bokanmelder i BT og kåret til årets litteraturkritiker.
Lenke til BT: 11 måter å elske en bok på

Advertisements