Monthly Archives: April 2017

Bokelsking til debatt på Lillehammer

Litteraturfestivalen på Lillehammer gjør plass til en diskusjon om kjærlighetskriteriene jeg har brukt i 101-boka. Beriker de debatten om hva som er litterær kvalitet, eller har de bidratt til å undergrave den?

Tenker, tenker det å elske

Hvorfor har Guri Fjeldberg brukt «elskbarhet» som kvalitetskriterium for sin utvelgelse av de 101 beste barnebøkene de siste ti år? Hva med bøker som ikke er så høyt elsket, men som kan sies å være kvalitetsrike på andre måter? Hva skjer når man anvender «elskbarhetskriteriene» på andre bøker, for eksempel voksenbøker? Er Fjeldbergs innfallsvinkel en berikelse for kritikerfeltet eller et avvik fra faglige kriterier?

3 kritikere i panelet: Guri Fjeldberg, Eivind Myklebust og Marius Emanuelsen. Moderator: Gro Jørstad Nilsen.

Onsdag 31. mai kl 12:20 på Cafe Stift.

Advertisements